Kvalitet och certifikat

Kvalitet och miljö i verksamheten

Vi insåg tidigt vikten av att visa våra kunder vår höga kvalitet. Därför var vi ett av de första åkeriföretagen i Sverige som blev godkända för kvalité och ledningssystem ISO 9001.
Att vara miljöcertiferade enligt iSO 14001 är för oss en självklarhet. Vi har alla ett ansvar att hjälpas åt för en bättre miljö.

Verksamhetspolicy

Övergripande och genomgående policy för hela verksamheten.

Visa dokument

ISO 9001

Ledningssystem för kvalitet som uppfyller kraven enligt SS-EN ISO 9001:2008.

Visa certifikat

ISO 14001

Ledningssystem för miljö som uppfyller kraven enligt SS-EN ISO 14001:2004.

Visa certifikat